Canlı

Ölkənin ictimai - siyasi durumu ilə bağlı yeni baxış və seçki gözləntiləri

https://www.youtube.com/watch?v=OCD81F12r9s&feature=youtu.be