Canlı

Azərbaycan diplomatiyasının vəziyyəti

https://www.youtube.com/watch?v=h3L0fGxvfek&feature=youtu.be